Toplumsal Gelişim Süreçleri: İlkçağ – Köleci Toplumlar – İsmail Akar

 39,00

Özgür ve mutlu bir dünyanın yaratılması için verilecek savaşımda emeklerin boşa gitmemesi için egemen sınıfların aldatmaya yönelik tarih anlayışına karşı olmak gerekli en başta. Toplumsal gelişim süreçleri adını verdiğim bu çalışma, egemen sınıfların insanlığın tarihiyle ilgili çarpıtmalarına bir tepkidir. Bununla birlikte daha güzel bir geleceğin inşası için izlenecek yolun belirlenebilmesi açısından da bir o kadar önemli olduğuna inancım büyük. Toplumsal Gelişim Süreçleri adlı bu çalışmamın birinci cildi, İlkçağ’ı (köleci toplumları) anlatmakta; onu arka arkaya Ortaçağ (feodal düzen) ve içinde yaşadığımız çağın (kapitalist düzen) anlatılacağı ikinci ve üçüncü ciltler izleyecektir.
Uzun soluklu bu çalışmayı yapmamdaki beklentim yalnızca okuyucunun bu üç ciltlik eserde çağlar boyu sürmüş olan sömüren – sömürülen çatışmasını görmelerini sağlamak değil kuşkusuz. Bunun çok daha ötesine geçmeli okuyucu; tarihi, geçmişte olup bitmiş olaylar bütünü olarak görme yanılgısına düşmeyip, asıl önemli olanın insanlığın özlemi olan özgür ve mutlu dünyanın yaratılması noktasında işin nerede düğümlendiğini kavramasıdır.