Okültizm ve Teozofi Üzerine Yazılar – Helena Petrovna Blavatsky

Yayınevimizde basılan Blavatsky‘nin seçme yazılarından oluşan kitap, okurlarla buluştu. Kitap, sadık Blavatsky okurları için taze bir soluk olurken bu konulara aşina olmayan bazı okurların ilk kez duyacakları kimi kavramları içeriyor. Kitapta en çok geçen Okültizm kavramı üzerine çevirmenimizin yazdığı dipnot şöyle:

Occult – Okült: Latince kökenli bir sözcüktür. “Gizlemek, saklamak” anlamlarına gelen “occulere” sözcüğünden gelen, “gizli, saklı” anlamındaki “occultus” sözcüğünden türetilmiştir. Okült, günümüzde “gizli ve saklı olanın bilgisi” anlamında kullanılmaktadır ancak saklı-gizli olan, doğaüstü fenomenlerdir. Yani esas olarak henüz varlığını tam bilemediğimiz başka âlemlere dair çalışmaları adlandırmakta kullanılır. Türkçe bazı sözlüklerde ve çevirilerde “gizlicilik” dense de bu manayı tam karşıladığı söylenemez. Özellikle ezoterik geleneklerin çağlar boyunca edindiği bilgileri kapsamaktadır ki, ezoterik sözcüğü de kadim Yunancada Okült sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Blavatsky modern spiritüal ekollerin tümünün bir şekilde etkilendiği 19. yüzyılın yaşayan en büyük ruhbilimcilerinden birisidir. Yaşadığı dönemde kadim Doğu bilgeliği ile Batı’nın unutulmaya terk edilmiş ruhani geleneklerini canlandıran ve modern bir temele kavuşturan Blavatsky, çok renkli ve özgün bir şahsiyettir. Zuzu Kitap tarafından yazıları tercüme edilip basılan Blavatsky’nin biyografisi şöyledir:

Helena Petrovna Blavatsky

12 Ağustos 1831’de (Eski takvimle 31 Temmuz) Ukrayna’nın Dnepropetrovsk şehrinde (Ekaterinoslav) doğdu. Bir Teozofist, yazar ve gezgin olarak modern zamanların en etkili ruhani/mistik karakterlerinden biri olarak tanındı.

1875’te (Albay HS Olcott, avukat William Quan Judge ve bir grup arkadaşıyla birlikte) Teozofi Cemiyeti’ni kurdu. Blavatsky, Teozofi öğretilerinin ana kaynağıydı ve yazarıydı. Birçok makalede ve Peçesiz İsis, Gizli Öğreti, Teozofinin Anahtarı ve Sessizliğin Sesi gibi birçok önemli eserinde Teozofi’nin ana temalarını tartıştı. 8 Mayıs 1891’de Londra’da öldü .

Yaygın olarak HPB olarak bilinen Blavatsky, Batı’da neredeyse hiç bilinmeyen Doğu’nun ve eski Batı gizemlerinin ruhani bilgeliğini aktarmada etkili oldu. Zuzu Kitap yazarın yazılarından seçkileri yayımlamayı sürdürecektir.

 

 

Antalya Ruhbilim Okulu Başkanı Dr. Murat Kemaloğlu, kitaba yazdığı önsözde Blavatsky’nin 19. yüzyılın en büyük ruhbilimcilerinden biri olduğunu belirtmektedir. Blavatsky Teozofist olmayı şu şekilde tanımlamaktadır:

Teozofist olmak kolaydır. Ortalama entelektüel kapasitesi olan ve metafiziğe eğilimli herhangi bir insan; komşusuna yardım etmekten fazlasıyla neşe bulan saf ve özverili bir hayat yaşayan, diğer insanlar için kendi zevklerini feda etmeye her zaman hazır olan ve hakikati, iyiliği ve bilgeliği, verebilecekleri fayda için değil, onların hatrına seven biri— Teozofisttir.

Ancak, iyiyi kötüden doğru bir şekilde ayırma konusunda, neyin yapılmasının iyi olduğu bilgisine götüren yola kendini koymak oldukça farklı bir konudur; insanı, çoğu kez parmağını bile kıpırdatmadan arzuladığı iyiliği yapabileceği güce götüren bir yoldur bu.

Teozofi ve okültizm üzerine kaynağından bilgi almak isteyenlerin keyifle okuyacakları bir kitap.

Gülsüm Alp

 

 

Bir cevap yazın